Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020
GENERALFORSAMLING
AFLYSES i 2020.Årskort for medlemmer, der har betalt kontingent er udsendt ultimo maj 20.

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Med den afgående kulturudvalgsformand, Poul Erik Christen som hovedaktør blev det på et lukket byrådsmøde besluttet at købe de historiske bygningsdele af Gl. Skivehus for kr. 4 mio. Planen er, at der skal skaffes fondsmidler til at bevare Skives ældste bygninger.
Det drejer sig om 3 dele, 1)en kælder med køkken, som stammer fra 1300-tallet under 2) bindingsværkslængen, opført af Verner Parsberg til Eskjær i 1719 og 3) hovedhuset, ombygget i nyklassicistisk stil fra o. 1850 (Skov- og Naturstyrelsen anfører 1866), i 1893-95 ombygget og forhøjet med en etage.
Det socialdemokratiske byrådsmedlem, Johnny Kent Knudsen, Skive var imod den tagne beslutning.
Det hedder i Facebook for Best Western Hotel Skivehus, 3. juni 2014, Hotel Gl. Skivehus skifter ejer!
Jensen & Jensen Invest og Knud Bjerre overtager Hotel Gl. Skivehus fra de hidtidige ejere Helle og Niels Nygaard. Bygningerne overtages den 1. juni 2014, og den 1. september overtages selve driften af hotellet.

Under overskriften P-pladser ærgrer politikere hedder det, at byrådet tirsdag d. 28. juni godkendte, at forslaget til lokalplan for Gl. Skivehus og å-området bliver sendt til høring.
Planforslaget omhandler 1) at gøre området mere attraktivt at opholde sig i, 2) at indrette erhvervs- og turistkontor i de historiske bygninger og 3) Gl. Skivehus får mulighed for at erstatte en tidligere bygning ved åen med bygning af hus med 12 lejligheder.
Gl. Skivehus vil til sit projekt bygge en parkeringskælder under bygningen. Byrådet foreslår, at Erhvervs- og Turistcenterets parkeringsbehov løses med en parkeringsplads i en del af de bevaringsværdige bygningers »have« ud mod Østerbro.
Ditte Staun (R), Anders Bøge (SF) og Fritz Laursen (løsgænger)er imod parkeringsplanerne og anbefaler dem trukket ud af lokalplanforslaget. Poul Holmgaard (DF) tager forbehold p. gr. af udkørslen til Østerbro.

 

Jens Peder Hedevang, Formand for teknisk udvalg, Vibevænget 26, Breum
svarer i læserbrev Ingvar Glad omkring lokalplanforslaget om parkeringspladser i de historiske bygningers have. Turisterne skal kunne parkere, siger Hedevang. Og kommunen kan ikke henvise dem til private parkeringspladser. Hedevang har set "mange bevaringsværdige bygninger i det ganske land, der parkeres helt tæt på."
Udvalgsformanden er spændt på tilbagemeldinger med "forslag til parkeringsmuligheder."

Historisk uforstand
Det er en glæde for mange af os, at kommunen erkendte sit ansvar ved at købe og gå i gang med at istandsætte Gl. Skivehus, så vi også i fremtiden kan fornemme stedet som et åndedrag af Skives tidlige historie. Den indgriben kan man med rette kalde »kultur med vilje«, byens nyeste slogan.
Men hvor længe var Adam i Paradis?
30.6. kunne vi i Skive Folkeblad læse om et forslag, der skammeligt afslører, at forståelsen og respekten for stedet ikke bunder dybt hos politikerne. Byrådet stemte som bekendt for at inddrage en del af haven til parkeringspladser! Så desværre: »Kultur med vilje » indebærer altså også muligheden for at gøre skade på kulturen - og stadig med vilje!
»Det muliges kunst« forsvarer Jens Peder Hedevang sig med. Det er hørt så tit og bliver normalt ikke modsagt. Men her må der protesteres!
Politikere med kulturel forståelse må kunne indse, at det ikke er bagstræberisk, men tværtimod fremsynet at bevare den sjældne mulighed vi har for at møde vores fortid i så ufordærvet en tilstand som muligt.
Hvad med at erstatte asfaltmaskinen med en havearkitekt?
Både parkeringspladserne og det store trappeanlæg ned mod åen er stemningsdræbende elementer i noget for Skive så sjældent som et historisk miljø.
Da jeg læste om den politiske afgørelse , dukkede der spontant en digtlinje op hos mig, der handler om et lignende fatalt brud på en rolig stemning:
»I evigheden lød et bilhorn«.
Jeg opfordrer så mange, der overhovedet vil slå et slag for bevarelsen af dette Skive-miljø, om at gøre brug af muligheden i den »høring«, der netop er åbnet. Er vi mange nok, der protesterer, bliver vi måske ligefrem »hørt«.
Med venlig hilsen
Ingvar Glad,
Kirkevej 26 A,
7800 Skive

Parkering i en gammel have - for eller imod?

Gang på gang kommer vægten ind i billedet, når vi skal tage stilling. Vi afvejer for og imod, overvejer hvad vi placerer på den ene vægtskål, og hvad der af andre placeres af modvægt på den anden.
I sagen om at lægge asfaltbåse ind i haven ved Gl. Skivehus lægger Jens Peder Hedevang vægten på, at hvis ikke det sker, så vil der blive praktiske problemer for turisterne med at parkere deres biler i nærheden.Det er et synspunkt, der næppe kan afvises, hvis man anlægger et rent nyttesynspunkt.
På den anden vægtskål finder vi de blødere modargumenter, der taler stedets sag. Det er de’r, jeg lægger mit lod i vægtskålen.
»Mekaniserer» vi haven på denne måde, sætter vi en vigtig del til af det, der blev vundet gennem års tovtrækkeri: at Skive (for en gangs skyld) kan satse helt rent på kulturelle og historiske værdier, som vi i modsat fald kun har Vor Frue kirke og Krabbesholm til at repræsentere.
Her er mit ønskebillede: Haven bevares og restaureres, så den bliver et tiltrækkende og hyggeligt opholdssted for kommunens borgere, når de søger ro i hverdagen. Og for nogles vedkommende: kontakt med det historiske Skive. Yderligere: Den planlagte brede stentrappe, der på en noget anmassende måde skal åbne ned til åen, erstattes af diskrete siddegrupper, sådan at åens naturpræg på dette sted bevares. Det er jo knapt så overbevisende andre steder på dens løb gennem byen. Giv os på dette sted en helt naturlig måde at nærme os åen på!
At man, som Jens Peder Hedevang anfører, kan se mange bevaringsværdige bygninger rundt om i landet, hvor der parkeres helt tæt på, får mig ikke til at at blive usikker i stemmen. Det her er en helt personlig sag for os i Skive, og at henvise til fremmede eksempler ændrer ikke på, at det er os, der her og nu har kniven på struben.
Med venlig hilsen
Ingvar Glad,
Kirkevej 26 A,
7800 Skive

   

Besøgstæller

Vi har 17 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag19
I alt984156

Gæster IP 3.219.167.194
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening