Reformationen i Danmark, prædiken i kirken på dansk på modersmålet

Indbyggerne i Viborg var så begejstret for at gå i kirke og høre præsten tale dansk, at katolikkerne blev tvunget til at lade Hans Tausen prædike sin nye lutherske tro i deres katolske kirker!

Det blev aftalt at lave en ordning så folk kunne vælge om de ville høre prædikener fra Pavekirken på latin eller om den lutherske tro på dansk i Viborg.

Fra 1529 holdt Hans Tausen lutheranske prædikener ved Sct. Nikolaj kirke i København.

Men allerede i året 1527 tiltviang Viborgs borgere sig adgang til Gråbrødre Klosterets store kirke, og Hans Tausen kunne så også prædike Luthers lære her.

Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter trykkes på dansk i 1528. Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter.

Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens 12 sognekirker ned og i stedet anvende gråbrødrenes og sortebrødrenes store klosterkirker som sognekirker. Hans Tausen bliver sognepræst ved Gråbrødre Kirke og Jørgen Jensen Sadolin ved Sortebrødre Kirke.

Det var under Hans Tausens ledelse at reformationen blev gennemført i Danmark. I 1536 fik kong Christian den 3. flertallet af de danske katolske bisper arresteret, og fik deres ejendomme beslaglagt. Hermed var vejen banet for den kristne lutherdoms endelige overtagelse som statsreligion i Danmark.

Fra 1538-42 var han lærer for præsterne i Roskilde og var fra 1542 biskop i Ribe. Han oversatte Bibelen til dansk, forfattede en prædikesamling og skrev nogle salmer, hvoraf enkelte stadig findes i salmebogen.

    

   
Nyhedsbreve Sammus
Arrangementer 2023: 
Arrangementer 2024:
Afholdte arrangementer
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra de nyhedsbreve, som vi gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside.
Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på Sammus hjemmesiden i forhold til den udsendte pdf version.

 

   

Søg  

   

Besøg

I dag321
I alt1384502

Gæster IP 35.175.107.142
   

Vi har 140 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening