Foreningen har i 2016 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, der blev holdt i henholdsvis januar, april, august og november mdr. plus et ekstramøde den 19. august, som omhandlede formuleringen af indsigelse mod lokalplan 273 for Gl. Skivehus: læses………

Vores indsigelse ændrede ikke noget i planen, der blev vedtaget med mulighed for bebyggelse i 4 etagers højde. Jeg kommer tilbage til Gl. Skivehus senere i beretningen.

Vi har afholdt forskellige arrangementer i det seneste år. Første arrangement var foredrag om Martin Luther den 15. marts med Torben From, Skive Gymnasium. Et godt møde med 25 deltagere. Den 11 maj gik turen til Kås Hovedgård i Vestsalling, hvor forvalter Klaus Østergård og arkæolog Turi Thomsen fortalte og viste rundt omkring dette spændende sted. Der var ca 35 deltagere. Meget fin aften i de skønne omgivelser. 9. juni var vi så på Eskjær, hvor Birger Schutte fortalte og viste rundt i herregårdens spændende lokaler. Vi sluttede med at drikke kaffe i den skønne borgkælder. Et rigtig godt arrangement, hvor 25. – 30 af foreningens medlemmer deltog. Den 1. november afholdt vi et foredrag på Brårupgade om Bondens Frigørelse eller Landboreformerne ved Dr. Phil Birgit Lystrup. Det var også et spædende og velbesøgt møde.

Og så brugte vi , eller rettere Johan Nielsen, i efteråret mange kræfter på at få afholdt et besøg på Nørre Vosborg og i den forbindelse afvikle et foredrag ved Anders Bøg. Desværre kunne vi ikke samle tilstrækkelig med tilslutning til dette arrangement, så det måtte aflyses. Endvidere måtte vi også senere i efteråret aflyse et foredrag her i Skive med Anders Bøg, da han desværre var blevet syg. For så lige at tage lidt af 2017 med, så har vi den 21. februar afholdt foredrag ved Turi Thomsen om De Glemte Borge i Salling og den 16. marts lykkedes det så at få Anders Bøg til byen og fortælle om Margrethe den 1. og Det Skarpenberske Len i relation til Salling. To foredrag, der var meget spændende og trak mange deltagere 35-40.

2016 blev så omsider året, hvor byrådet vedtog restaurering og ombygning af museet på Havnevej og arbejdet er igangsat. Vi er imidlertid i bestyrelsen skuffede over, at de oprindelige planer, om et byggeri til ca 100 mill. Kr ikke kunne realiseres. Vi er skuffede over, at forsøget på at rejse midler gennem fonde af kommunens politikere ikke fik støtte nok. Skal der skaffes penge fra fonde, så skal en kommunes toppolitikere involvere sig. Vi er naturligvis tilfredse med , at der nu endelig sker noget, men det er jo rigtignok et temmelig barberet projekt i forhold til det oprindelige. Vi synes især, der mangler flere m2 til både udstillinger og publikums-faciliteter . Man kan undres over , at kommunen ikke lægger yderligere 10 mill i byggeriet, så kunne man have fået yderligere 1 – 2 kuber mere med.

Så tilbage til føljetonen om Gl. Skivehus, der også i 2016 så ud til at skulle restaureres for kommunale og fondsmidler. Da lokalplan 273 var vedtaget regnede vi med at restaureringen til 16 - 20 mill. kr. snarest ville gå i gang, men ak, så kom det frem, at istandsættelsen ville blive væsentlig dyrere end planlagt, især i forhold til den Parsberske bindingsværkbygning, der måske skal pilles helt ned og funderes før genopbygningen kan forsvares – under bindingsværkbygningen findes jo borgkælderen, der kan dateres til bage til 1300 tallet. Og straks var det desværre politiske kommentarer om, at det aldrig kunne gå an at bruge så mange yderligere midler på sådan noget gammel bras. Der mangler tilsyneladende hos nogle politikere sans og forståelse for vigtigheden af at bevare og kende den lokale historie. Skives dna er Gl. Skivehus, derfor må og skal de to bygninger, der nu er tilbage bevares. Læse Appel ti Byrådet.

Vi håber byrådet holder fast i den oprindelige beslutning og gennemfører restaureringen for begge bygninger fuldt ud. En gennemførelse vil tjene kommunen, byen og byrådet til stor ære. Til slut stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til museets personale med Inge Kristensen i spidsen for støtte og god orientering om museets arbejde og også stor tak til medlemmerne for rigtig god opbakning til vore møder og arrangementer.

   

Søg  

   
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.

 

   

Besøg

I dag615
I alt1329824

Gæster IP 34.204.181.91
   

Vi har 99 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening