Siden sidste generalforsamling 22. apri 2015 har der i SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING været afholdt 7 bestyrelsesmøder: 8. maj, 7. august, 18. september, 4. december 2015, og 29. januar, 10. marts, 5. april 2016.

 

Der har desuden været afholdt møde med Byplanudvalget omkring bevaringsværdige bygninger i kommunen. Et møde med formanden for Kulturudvalget, Ditte Staun. Endelig har Johan Nielsen haft et møde med borgmester P. Chr. Kierkegaard omkring kommunens forhold til bevaringsværdige bygninger.

Bestyrelsen har været repræsenteret i Kulturelt Samråd ved bestyrelsesmedlemmer.

 

Der har været henvendelser til Skive Kommune (ved Jan Ipland) omkring udarbejdelse af et nyt kulturatlas for hele Skive Kommune. Det gamle er fra 1999.

 

I bestyrelsens indbydes og deltager en repræsentant for MUSE®UM, d.v.s. Jan Tapdrup.

 

Konstituering: Formand, Johan Nielsen, næstformand, Erik Krogh Kristensen, kasserer, Per Toft Mouritzen, referent, Martin Bach-Vilhelmsen, webmaster, Johan Nielsen.

Arrangementer:  1. Luther i kulturhistorisk belysning, tirsdag 15. marts, Brårupgade 18, 2. Limfjorden rundt, 28. okt., ved Anders Bloksgaard, 3. Besøg på herregården Østergaard, lørdag 19. sept., 4. 16. juni fra kl. 19 besøg på Kjeldgård i Nordsalling, 5. Besøg på Vroue Toftgård. Onsdag den 20. maj.

Hjemmeside: Foreningen, museerne, Limfjordslandets historie, integreret med de kulturhistoriske museers samlinger. Orientering.

Gl. Skivehus: Er uløseligt forbundet med Skives historie, Kong Valdemars Jordebog 1231, kongelev, borgkøkkenet fra 1300-tallet, købstadsprivilegier bekræftes i 1326.

Hed oprindeligt Skiuegarthæ / Skivegård indtil velsagtens o. 1400 (Nygaards sedler, 1407-1516)

Krongods indtil 1661. Ringe vedligehold, skjulte fejl og mangler, stærkt forfaldent. Nu endelig under restaurering. Dog truer udvidelse af parkering og tilliggende bygningsudvidelser.

Østergade 6a: Skolen fra 1852. Nedrivningsansøgning blev først (ulovligt) udskudt i 6 mdr., så § 14 forbud, der straks efter ophævedes. Forsinkende klage til Natur- og Miljøklagenævnet, der blev afvist. Blev derefter købt af en, der ikke vil nedrive bygningen.

Museumsbyggeri. Oplæg og kommentar fra museumsinspektør René Lyng Sylvestersen.

Der skal gøres opmærksom på, at der ikke er tegnet forsikring for frivilliges deltagelse i museumsarbejdet.

Museet har i øjeblikket bogudsalg fra Havnevej.

   

Søg  

   
aflyst 2020.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
 
  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Besøg

I dag226
I alt1140710

Gæster IP 18.208.132.74
   

Vi har 83 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening