Udskriv

Under overskriften P-pladser ærgrer politikere hedder det, at byrådet tirsdag d. 28. juni godkendte, at forslaget til lokalplan for Gl. Skivehus og å-området bliver sendt til høring.
Planforslaget omhandler 1) at gøre området mere attraktivt at opholde sig i, 2) at indrette erhvervs- og turistkontor i de historiske bygninger og 3) Gl. Skivehus får mulighed for at erstatte en tidligere bygning ved åen med bygning af hus med 12 lejligheder.
Gl. Skivehus vil til sit projekt bygge en parkeringskælder under bygningen. Byrådet foreslår, at Erhvervs- og Turistcenterets parkeringsbehov løses med en parkeringsplads i en del af de bevaringsværdige bygningers »have« ud mod Østerbro.
Ditte Staun (R), Anders Bøge (SF) og Fritz Laursen (løsgænger)er imod parkeringsplanerne og anbefaler dem trukket ud af lokalplanforslaget. Poul Holmgaard (DF) tager forbehold p. gr. af udkørslen til Østerbro.