Historiemenu  

   

Søg  

   

Med den afgående kulturudvalgsformand, Poul Erik Christen som hovedaktør blev det på et lukket byrådsmøde besluttet at købe de historiske bygningsdele af Gl. Skivehus for kr. 4 mio. Planen er, at der skal skaffes fondsmidler til at bevare Skives ældste bygninger.
Det drejer sig om 3 dele, 1)en kælder med køkken, som stammer fra 1300-tallet under 2) bindingsværkslængen, opført af Verner Parsberg til Eskjær i 1719 og 3) hovedhuset, ombygget i nyklassicistisk stil fra o. 1850 (Skov- og Naturstyrelsen anfører 1866), i 1893-95 ombygget og forhøjet med en etage.
Det socialdemokratiske byrådsmedlem, Johnny Kent Knudsen, Skive var imod den tagne beslutning.
Det hedder i Facebook for Best Western Hotel Skivehus, 3. juni 2014, Hotel Gl. Skivehus skifter ejer!
Jensen & Jensen Invest og Knud Bjerre overtager Hotel Gl. Skivehus fra de hidtidige ejere Helle og Niels Nygaard. Bygningerne overtages den 1. juni 2014, og den 1. september overtages selve driften af hotellet.

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening