Udskriv

Foredrag i Skive Kulturhistoriske Museumsforening, tirsdag 15. marts, kl. 19-21, Brårupgade 18, 7800 Skive.

Torben From, tidl. gymnasielærer,
dansk – kristendom – oldtid - idehistorie,
21 44 51 44, Ahornvænget 34, 7800 Skive.
 
 
Luther er på godt og ondt en af de helt store epokeskabende aktører på historiens scene. Oprørsk og myndig, stejl og dristig igangsætter han processer, der dels fører til en omfattende kirkelig reformation, dels bliver skelsættende for overgangen fra middelalder til nyere tid: En katolsk enhedskultur afløses af blodig europæisk splid, et statisk samfund af en ny dynamik. Frigørelse eller opløsning? Evangelisk frihed eller ny ortodoksi? Under alle omstændigheder har Luther afgørende præget ikke alene vores danske Folkekirke, men også det Europa vi kender i dag. Første del af foredraget vil fokusere på stridsmanden Luther, set på baggrund af sin tid, i konflikt med den katolske kirke, repræsenteret ved paven, og i konflikt med renæssancehumanismen, repræsenteret ved Erasmus af Rotterdam. Hvordan slår reformationen ind i vores lokalsamfund? Anden del af foredraget vil overordnet spore nogle eftervirkninger af Luthers indsats – i europæisk politik, i tysk mentalitetshistorie, i nyere dansk teologi. Afrundet med en overvejelse over den mulige inspiration fra Luther over for den aktuelle udfordring fra islam. Kan måske Luthers to-regiment-lære bidrage til religiøs sameksistens? (2 timer, inkl. pause og spørgsmål?)
 
Mere om reformationen i Danmark: M. Luther, Hans Tausen i Danmark, lokalt i Viborg

Aftale med bestyreren Klaus Østergaard på Kaas hovedgård til onsdag den 11. maj kl. 19.00. Adressen er Kåsvej 44. 7860 Spøttrup.
Medbring selv kaffe, stol og fornuftigt fodtøj.
Vi kan ikke komme ind i hovedbygningen, da den er privat og ejes af Færch familien.

Se nærmere omtale af Kaas Kaas Hovedgård i historisk belysning.