Siden sidste generalforsamling maj 2014 har der i SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 12.06.2014 et fællesmøde med de øvrige venneforeninger under Muse®um. Der har desuden været afholdt møde med formanden for Udvalget for Teknik & Miljø, et møde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. Et møde med Byplanudvalget er planlagt / afholdt.

 

Konstituering: Formand, næstformand, kasserer, referent, webmaster.

Arrangementer: 1. Præsentation af Muse®ums kulturhistoriske samling v. museumsinspektør Anne Birgitte Jessen, 2. Stubber Kloster, Stubbergård v. Leif Novrup og Leo Bisgård, 3. præsentation af  Gl. Skivehus v. Justus Clemmensen, 4. Krabbesholm v. forstander Kurt Finsten, 5. Folkeskolen gennem 200 år på Skive egnen v. Poul Tolstrup, 6. Merete Just om sin bog Tyskernes Piger, 7. Foreningen og Folkeuniversitetet foredrag ved arkivar Asbjørn Romvig Thomsen om udskiftning / landboreformeri i især Nordsalling, 8. . Kommende i efteråret: 1. Krabbesholm, Stubber Kloster.

Venneforeningsmødet 12.06.14. Der er i de små faglige museumsforeninger ønske om at bibeholde tilknytning til et sted. Krydsfelt er for diffust. Der er modstand / betænkelighed ved at skulle give en del af kontingentet (kontingentforhøjelse) for adgang til de øvrige museumsforeningers område(r). Et repræsentantskab med reel indflydelse vil være i orden. Problem, om alle interesser kan tilgodeses i dette repræsentantskab.

Hjemmeside: Foreningen, museerne, Limfjordslandets historie, integreret med de kulturhistoriske museers samlinger.

Gl. Skivehus: Er uløseligt forbundet med Skives historie, Kong Valdemars Jordebog 1231, kongelev, borgkøkkenet fra 1300-tallet, købstadsprivilegier bekræftes i 1326.

Hed oprindeligt Skiuegarthæ / Skivegård indtil velsagtens o. 1400 (Nygaards sedler, 1407-1516)

Krongods indtil 1661. Ringe vedligehold, skjulte fejl og mangler, stærkt forfaldent.

Garizim: Nedrevet uden diskussion, intet § 14 forbud.

Østergade 6a: Skolen fra 1852. Nedrivningsansøgning blev først (ulovligt) udskudt i 6 mdr., så § 14 forbud, der straks efter ophævedes. Forsinkende klage til Natur- og Miljøklagenævnet, der blev afvist.

Roslev Vandtårn: Fra 1912, ombygget i 1932. Lokalt forsøg på etablering af udsigtstårn. Endte i Økonomiudvalget med påtegning om høj bevaringsværdi. Ikke i Kulturatlas (endnu). Besluttet nedrevet.

Museumsbyggeri. Oplæg og kommentar fra Jan Tapdrup.

   

Søg  

   
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.

 

   
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening