Udskriv
Med den overordnede struktur, som Museum Salling har, skal man finde de forskellige museumsafdelingers støtte- / venneforeninger under de fagspecifikke museer.

Museer

Støtte-, venneforeninger

 
 

Kulturhistorisk museum

 

Kunstmuseum

Arkæologi
 
Historisk Samfund for Skive og Omegn, udgiver Skivebogen
Glyngøre Kulturstation Glyngøre Kulturstations Museumsforening
Sundsøre Lokalhistorisk Forening
Glyngøre Kulturstations Museumsforening
Uden for Museum Salling
 
 
 
Museum de fem år  
Krabbesholm