Historiemenu  

   
De historiske sider har 2 menuer. 
  1. Drop-menuen med Limfjordlandets historie, kronologisk og tematisk ordnet. Vises også udfoldet som sidemenu t.v.
  2. Sidemenuen Historie giver mulighed for at vælge efter de indlagte titlers navne, der er sorteret i kategorier (i parantes) og her alfabetisk efter titel.
Der opdateres og justeres løbende, historien ændrer sig konstant.
Der vil til stoffet efterhånden blive søgt indlagt henvisninger til de lokale kulturhistoriske museer.
I øjeblikket er kun Spøttrup direkte elektronisk tilgængelig for arkivsøgning via den udmærkede søgefacilitet Mini-arkibas.
Til de øvrige kulturhistoriske museer, vil der i videst mulig og realistisk omfang blive indlagt henvisninger til, hvordan man finder til hjemmesiden analoge stofområder på museerne.
I øjeblikket er der  under Museum Salling / MUSE®UM 45384 museumsgenstande, der kan sammenfattes under 2050 museumssager, d.v.s. "læg eller en mapper, der samler oplysninger, som sagligt set hører sammen".
 
De fleste, skønsmæssigt mellem ½ og 2/3 af museumssagerne, hører under arkæologi, grønlandssamlingen, Jungs samling, genstande fra Lapland hører under etnografi, 4 museumssager, fra middelalder og nyere tid er der især en samling af mønter, de ældste Erik Menved, Kristoffer 2., 1286-1332, et par mønster fra Kristoffer af Bayern, Erik af Pommern, kong Hans, Frederik 1., 1380-1533, og  nogle udenlandske mønter, herunder islandske og grønlandske, nogle få danske Mark mønter fra 15-1600-tallet, skillingsmønter fra 1700-tallet, en pæn stor samling af danske mønter fra 1800-tallet og en anseelig mængde danske mønter fra 1900-tallet.
Desværre kommer nyere tid med denne opdeling så til at omfatte alt fra reformationen 1536 indtil i dag. Der er her 752 museumssamlinger i alt. Resten er arkæologi og middelalder.
Det kan konstateres, at det er overordentlig begrænset, hvad der findes tilbage fra middelalderen.
Samt at tiden efter 1848 er væsentligtst repræsenteret med museumssager, når de arkæologiske fraregnes. Her igen er det 1900-tallet, der dominerer, hvilket ikke er forbavsende, tidens tand og alle tings forgængelighed taget i betragtning.
 1. Arkæologi. Så vidt det kan konstateres, udgør arkæologi hovedparten af de 2050 museumssager under Museum Salling / MUSE®UM.
 2. Middelalder. 20 museumssager. Mønstsamlingen, egetræspæle fra Gl. Skivehus, forskellige bebyggelsesfund.
 3. Fra 1536 til enevælde, efterreformatorisk tid. 15 museumssager, f. eks byens segl fra 1579, blyplombe fra 1500-tallet, fiskeform af ler, kårder fra 1661, kimehammer fra Gammelstrup Kirke, benstumper, beslag, dørhåndtag låse m.v.
 4. Enevælde 1660-1848. 8 museumssager, f. eks. fragment af tørklæde, byrester fra 1700-tallet, fundet v. udgravning af Shell-tankstationen, der eksisterede 1962-2011, 
 5. Industritid 1849-1913. 60 museumssager, bl.a. et skæppemål.
 6. 1. verdenskrig og mellemkrigstid 1914-1939. 37 museumssager, herunder petroleumsdunk, vaskevugge, strygejern.
 7. 2. verdenskrig 1940-1945. Stort set intet ud over lidt o. flygtninge i den umiddelbare efterkrigstid. Her kan man benytte museet "De 5 år".
 8. Efterkrigstiden. 93 museumssager.
  
Der er lagt hovedvægt på historien i Skive, Salling, Fjends og på Mors
Den generelle danmarkshistorie er medtaget i det omfang, det er skønnet nødvendigt for forståelsen og perspektivet. 

 
   

Søg  

   

Historie  

   

Besøgstæller

Vi har 72 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag232
I alt831500

Gæster IP 3.94.202.6
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening